Årsmöte 2022

Välkomna till Sandhems Samhällsförenings årsmöte måndag 28/2 kl. 18:00 
Årsmötet 2022 blir fysiskt på Träffpunkten. 
Alla dokument hittar ni här under ÅRSMÖTE 2022        
Hjärtligt  Välkomna !